کميته علمي :: سيزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن رمز تهران، دانشگاه شهيد بهشتي :: سيزدهمين دوره کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران
Language / زبان
حاميان کنفرانس

اعضاي کميته علمي

رديف

نام و نام خانوادگي

دانشگاه/سازمان

1

دکتر رضا ابراهيمي آتاني

دانشگاه گيلان

2

دکتر محسن ابراهيمي مقدم

دانشگاه شهيد بهشتي

3

دکتر زهرا احمديان

دانشگاه شهيد بهشتي

4

دکتر محمود احمديان عطاري

دانشگاه صنعتي خواجه نصير

5

دکتر محمد علي اخايي

دانشگاه تهران

6

دکتر زيبا اسلامي

دانشگاه شهيد بهشتي

7

دکتر ترانه اقليدس

دانشگاه صنعتي شريف

8

دکتر مرتضي اميني

دانشگاه صنعتي شريف

9

دکتر مهدي برنجکوب

دانشگاه صنعتي اصفهان

10

دکتر علي پاينده

دانشگاه صنعتي مالک اشتر

11

دکتر محمدحسام تدين

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

12

دکتر بهروز ترک لاداني

دانشگاه اصفهان

13

دکتر رسول جليلي

دانشگاه صنعتي شريف

14

دکتر علي جهانيان

دانشگاه شهيد بهشتي

15

دکتر حسين حاجي ابوالحسن

دانشگاه شهيد بهشتي

16

دکتر مهدي خرازي

دانشگاه صنعتي شريف

17

دکتر محمد دخيل عليان

دانشگاه صنعتي اصفهان

18

دکتر محمود سلماسي زاده

دانشگاه صنعتي شريف

19

دکتر مهران سليمان فلاح

دانشگاه صنعتي اميرکبير

20

دکتر هادي سليماني

دانشگاه شهيد بهشتي

21

دکتر شهريار شاه حسيني

دانشگاه علم و صنعت ايران

22

دکتر جواد شيخ زادگان

پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

23

دکتر محمدرضا عارف

دانشگاه صنعتي شريف

24

دکتر مقصود عباسپور

دانشگاه شهيد بهشتي

25

دکتر محمد عبدالهي ازگمي

دانشگاه علم و صنعت ايران

26

دکتر بيژن عليزاده

دانشگاه تهران

27

دکتر شاهرخ قائم مقامي

دانشگاه صنعتي شريف

28

دکتر عباس قائمي بافقي

دانشگاه فردوسي مشهد

29

دکتر عليرضا کشاورز حداد

دانشگاه شيراز

30

دکتر فريدمحمد مالک قائيني

دانشگاه يزد

31

دکتر فرخ لقا معظمي گودرزي

دانشگاه شهيد بهشتي

32

دکتر جواد مهاجري

دانشگاه صنعتي شريف

33

دکتر عبدالرسول ميرقدري

دانشگاه امام حسين(ع)

34

دکتر محمودرضا هاشمي

دانشگاه تهران

35

دکتر محمدرضا هوشمند اصل

دانشگاه يزد

36

Prof. Keith Martin

Royal Holloway, University of London, UK

37

Prof. Josef Pieprzyk

Mcquarie University, Australia

38

Prof. Joachim Posegga

University of Passau, Germany

39

Prof. Vincent Rijmen

KU Leuven, Belgium

فهرست اصلي
صفحه اصلی
اطلاعات ارسال مقاله
          فراخوان مقاله
          محورهای کنفرانس
          راهنمای تدوین مقاله
          پوستر کنفرانس
          ثبت نام ارایه مقالات
          شیوه نامه تهیه پوستر و ارائه
          لیست مقالات پذیرفته شده
          برترین های کنفرانس
کارگاه های آموزشی
          فراخوان کارگاه ها
          ثبت نام در کارگاه ها
          برنامه زمان بندی کارگاه ها
نمایشگاه ها (جدید)
فراخوان رساله و پایان نامه برتر
مسابقه کنفرانس
          فراخوان مسابقه
          ثبت نام در مسابقه
سازمان کنفرانس
          کمیته علمی
          کمیته اجرایی
          دبیرخانه کنفرانس
سخنرانان کنفرانس
          سخنران کلیدی
          سخنران مدعو
اطلاعات محل برگزاری
          ثبت نام شرکت در کنفرانس
          برنامه زمان بندی کنفرانس
          معرفی محل برگزاری
          عکس های منتخب کنفرانس
          راهنمای اسکان کنفرانس
تماس با ما

ورود به سيستم


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

Copyright © 2016 All rights is reserved. designed and development byFerdowsi Conference | Online Conference Management System Site Map